Eng繁體中文简体中文日本語
mobile
電郵: cs@bjdental.com

黑色暴雨警告或八號颱風訊號下之診症安排

庇利積臣牙科醫務所共有4個醫務所 (中環, 淺水灣, 尖沙咀, 旺角)香港淺水灣淺水灣道109號淺水灣商場
G207室

開放時間

星期一至星期五
上午九時至下午一時
下午二時至下午六時

星期六
上午九時至下午一時

星期日及公眾假日休息

電話:

28122358


電郵:

rb@bjdental.net